Aktualności:

HARMONOGRAM WARSZTATÓW DOSTĘPNY W ZAKŁADCE „PROGRAM”. ZAPISY PRZEZ SYSTEM REJESTRACJI

Termin przyjmowania abstraktów do sesji plakatowej został wydłużony do 20.05.2022
Szczegółowe informacje w zakładce „SESJA PLAKATOWA”

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXIII Konferencji „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” połączonej z IV Polskim Kongresem „Pokonać sepsę”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2022 roku  w Centrum Konferencyjnym Hotelu Ibis Styles Centrum Wrocław. Obrady poświęcone będą głównie zagadnieniom określanym jako innowacje w anestezjologii i intensywnej terapii.
Ponadto dyskutować będziemy o sepsie i jej konsekwencjach. Sepsa jest najgroźniejszym wykładnikiem obecnej pandemii.
Chcemy ocenić to zagrożenie i wyznaczyć kierunki działań.
Zapraszamy do udziału w sesjach, wykładach, szkoleniach, warsztatach i dyskusjach.

Czekamy na Państwa wiosną we Wrocławiu – mieście spotkań!

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Dr hab. Waldemar Goździk, prof. nadzw. oraz  Prof. dr hab. Andrzej Kübler

Prof. dr hab. Andrzej Kübler

Dr hab. Waldemar Goździk, prof. nadzw.

WYDARZENIE UZYSKAŁO CERTYFIKACJĘ INFARMA I POLMEDTECH

PROGRAM | TEMATY | SESJE | WARSZTATY

Program naukowy do pobrania (PDF)

stan na dzień 11.05.2022r.

 

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

CZWARTEK / 09.06.2022

PIĄTEK / 10.06.2022

SOBOTA / 11.06.2022

9:00 – 14:00

WARSZTATY

8:00 – 9:00

UROCZYSTE OTWARCIE

8:30 – 13:00

SESJE NAUKOWE

14:45 – 15:00

OTWARCIE KONFERENCJI

9:00 – 18:50

SESJE NAUKOWE

13:00-13:30

ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

15:00 – 19:00

SESJE NAUKOWE

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

W PRZYPADKU CHĘCI ZAPISÓW NA WARSZTATY JUŻ PO OPŁACENIU UCZESTNICTWA BARDZO PROSIMY O TAKĄ INFORMACJĘ DROGĄ MAILOWĄ: KONIECZNA@INSPIRECONGRESS.PL LUB BIURO@INSPIRECONGRESS.PL 

W TREŚCI MAILA PROSIMY O ZAWARCIE INFORMACJI:
– IMIĘ I NAZWISKO
– NAZWY WYBRANYCH WARSZTATÓW
– NUMER TELEFONU

RAMOWY PLAN WARSZTATÓW

(SZCZEGÓŁY PONIŻEJ TABELI)

ZAPISY NA WARSZTATY ODBYWAJĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM REJESTRACJI (za wyjątkiem warsztatów ICM+ na które zapisy odbywają się przez link w opisie zajęć): 

CZWARTEK, 09 CZERWCA 2022:

WARSZTAT: POZAUSTROJOWA ELIMINACJA CO2
CRRT/ECMO

GODZINA: 9:00 – 14:00

PARTNER: FRESENIUS MEDICAL CARE

KOSZT: 250zł/os (opłata zawiera posiłek i przerwy kawowe)

ILOŚĆ OSÓB: DO 20

CEL WARSZTATÓW:  Zapoznanie się z podstawami naukowymi ECCO2R oraz możliwościami terapeutycznymi przy wykorzystaniu konsoli Xenios oraz systemu multiFiltratePRO firmy Fresenius Medical Care

PLAN WARSZTATÓW:

Rejestracja uczestników i lunch w restauracji hotelowej

Wykłady:

„Pozaustrojowa eliminacja CO2  – brakujący element wielonarządowej terapii wspomagającej” Tomasz Skalec, Wrocław

„multiECCO2R – częściowa eliminacja CO2 podczas CRRT” Maciej Jama, Łódź

Szkolenie praktyczne z CRRT/multiRCCO2R oraz  pełnego ECCO2R – część 1.

Szkolenie praktyczne z CRRT/multiRCCO2R oraz pełnego ECCO2R – część 2.

Zakończenie (test, podsumowanie, wręczenie certyfikatów)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

WARSZTAT: POZAUSTROJOWE OCZYSZCZANIE KRWI

GODZINA: 9:00 – 13:00

PARTNER: BAXTER

KOSZT: 50zł/os

PLAN WARSZTATÓW:

9:00-9:20
Produkty firmy Baxter do pozaustrojowego oczyszczania krwi
dr. n. med. Jarosław Garlicki, Kraków

9:20-9:50
Jak ustawić terapię pozaustrojowego oczyszczania krwi? Protokół Kalmar
dr n. med. Mikołaj Kobelski, Baxter

9:50-10:00
Pytania i odpowiedzi

10:00-12:00
Warsztaty praktyczne przy systemach PrisMax (CRRT, oXiris, TPE, PrismaLung+)
dr. n. med. J. Garlicki oraz pracownicy działu Acute Therapies firmy Baxter

12:15
Lunch

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

WARSZTAT: ZASTOSOWANIE PRZYŁÓŻKOWEGO USG W WARUNKACH OIT

GODZINA: 9:00 – 14:30

PARTNER: GE + MEDINCO

KOSZT: 50zł/os

PLAN WARSZTATÓW:

9:00-9:20

Powitanie, prezentacja ultrasonografów firmy GE

9:20-10:20

Badanie echokardiograficzne w oddziale intensywnej terapii i oddziale pooperacyjnym.

10:20-11:20

Zastosowanie ultrasonografii w badaniu układu oddechowego w dobie pandemii SARS-COV-2.

11:20-12:00

Przerwa kawowa

12:00-14:30

Ćwiczenia na modelach.

Prezentacja przypadków klinicznych.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

WARSZTAT: ECMO W OBSZARZE NOWOCZESNEJ INTENSYWNEJ TERAPII – CZY TYLKO VV?

GODZINA: 10:00 – 14:00

PARTNER: GETINGE

KOSZT: 50zł/os

OPIS: Seminarium poświęcone zastosowaniu techniki ECMO w intensywnej terapii ze szczególnym uwzględnieniem konfiguracji żylno-tętniczej. W związku ze znaczącym wzrostem zastosowania ECMO żylno- żylnego (V-V) w intensywnej terapii, wynikającego obecnie głównie z pandemii COVID-19, warto przybliżyć aspekty techniczne i kliniczne konfiguracji żylno-tętniczej (V-A). Szczególnie w aspektach powikłań V-V ECMO jak i podczas eCPR.

PIĄTEK, 10 CZERWCA 2022

WARSZTATY ICM +

GODZINA: 10:00 – 18:00

OPIS: Zapraszamy do zapisów na ICM+ Workshop organizowany przez
Politechnikę Wrocławską. Zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem
sprzętu medycznego i oprogramowania Intensive Care Monitor (ICM+)

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję samodzielnie podłączyć sprzęt
i zarejestrować  sygnały, stworzyć własny profil obliczeniowy oraz przeanalizować i zwizualizować wyniki. Warsztaty będą składać się z dwóch części: dla początkujących użytkowników, którzy chcą zapoznać się z podstawową funkcjonalnością oprogramowania ICM+, oraz bardziej zaawansowanych (z wykorzystaniem języka Python i Matlab).

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapisy są obowiązkowe. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy pod poniższym linkiem:
https://www.brainlab.pwr.edu.pl/icm-workshop/

 

 

SESJA PLAKATOWA

Szanowni Państwo,

Organizatorzy Sympozjum XXXIII Konferencja „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” zachęcają do zgłaszania prac do sesji plakatowej.

Formularz zgłoszeniowy streszczenia:

 1. Tytuł streszczenia PL:
 2. Tytuł streszczenia EN:
 3. Kategoria tematyczna (lista poniżej):
 4. Autorzy (imię, nazwisko, afiliacja):
 5. Autor prezentujący:
 6. E-mail autora prezentującego:
 7. Nr tel. autora prezentującego:

Streszczenie

 1. Wprowadzenie:
 2. Materiały i metody:
 3. Wyniki:
 4. Wnioski:

POBIERZ FORMULARZ!

Prosimy o wypełnienie wszystkich punktów i zapisaniu formularza jako dokument programu word. Streszczenia plakatów można zgłaszać do 20 maja 2022 pod poniższym linkiem:

 

Wszystkie zaakceptowane przez recenzentów streszczenia będą opublikowane w czasopiśmie Forum Zakażeń: https://evereth.pl/czasopisma/forum-zakazen/

 

Kategorie tematyczne do zgłaszania streszczeń:

 1. Sepsa- patofizjologia
 2. Sepsa – epidemiologia
 3. Sepsa – rozpoznanie, diagnostyka
 4. Sepsa – leczenie
 5. Intensywna terapia
 6. Anestezjologia
 7. Zespoły wczesnego reagowania
 8. Zagadnienia etyczne i prawne

 

Prezentacja plakatów:

Zaakceptowane prace będą prezentowane w formie elektronicznej na monitorach, treść plakatów będzie dostępna dla uczestników podczas całej konferencji.

Wszystkie prace będą prezentowane podczas ustnych sesji plakatowych – o zakwalifikowaniu do prezentacji autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową po ocenie prac przez recenzentów. Prezentacje ustne będą odbywały się w piątek, autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie prezentacji.

Ważne: Osoba prezentująca streszczenie będzie zwolniona z opłaty rejestracyjnej.

 

TERMINY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ

Z

Termin zgłaszania tematów i abstraktów do sesji plakatowej  upływa dnia 30.04.2022 r. – zapraszamy do zgłaszania prac! Szczegóły w zakładce SESJA PLAKATOWA

Z

Rejestracja online do udziału w Konferencji możliwa będzie
do dnia 7 czerwca 2022 r. do godz.: 15:00.

DATA | MIEJSCE | ORGANIZATOR | OPŁATY

DATA I MIEJSCE

9-11 czerwca 2022 r.

Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum 

Silver Conference Center 

Plac Konstytucji 3 Maja 3, 50-083 Wrocław

Uwaga! Hotel dysponuje parkingiem podziemnym z kilkoma miejscami. Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu- przy Dworcu Głównym PKP (parking płatny podziemny)

 

 

 

KOMITET

KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Andrzej Kübler

Dr hab. Waldemar Goździk, prof. nadzw.

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATY

 

OPŁATY I TERMIN
DO 31.03.2022

 

II TERMIN
DO 8.06.2022

 

OPŁATA
NA MIEJSCU

 Lekarz

650 pln 700 pln 750 pln
 Ratownik medyczny, pielęgniarka, technik, inni

 

400 pln

 

450 pln 500 pln

Opłata zawiera podatek VAT 23%, obejmuje udział w obradach konferencji, materiały konferencyjne, posiłki konferencyjne (przerwa kawowa, lunch), wstęp na wystawę medyczną (dotyczy osób uprawnionych).

Rachunek bankowy do dokonywania wpłat za uczestnictwo:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny

ING Bank Śląski S.A.
95 1050 1575 1000 0090 8116 7620

 

 

ORGANIZATOR

Organizator

Współorganizator

Biuro Organizatora Konferencji

 

REKOMENDOWANE HOTELE

 

IBIS STYLES HOTEL WROCŁAW CENTRUM
pl. Konstytucji 3 Maja 3
50-083 Wrocław
Tel. (+48) 48 71 733 48 00
E-mail: H9347@ACCOR.COM 

HOTEL SCANDIC
ul. Piłsudskiego 49/57
50-032 Wrocław
Tel. (+48) 48 71 787 01 12
E-mail: wroclaw@scandichotels.com
Hasło: SEPSA
309 PLN za dobę ze śniadaniem za pokój 1-osobowy
344 PLN za dobę ze śniadaniem za pokój 2-osobowy
specjalne ceny obowiązują do 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia

NOVOTEL WROCŁAW CITY
ul. Powstańców Śl.7
53-332 Wrocław
Tel. (+48) 48 71 722 49 00
E-mail: HA073@ACCOR.COM
Hasło: SEPSA
od obowiązującej  ceny uczestnicy konferencji otrzymują 10% zniżki

HOTEL PIAST WROCŁAW CENTRUM
ul. Piłsudskiego 98
50-017 Wrocław
Tel. (+48) 48 71 343 00 33
E-mail: recepcja@piastwroclaw.pl

Q HOTEL PLUS WROCŁAW CENTRUM
ul. Zaolziańska 2
53-334 Wrocław
Tel. (+48) 48 71 343 00 33
E-mail: wroclawplus@qhotels.pl 

B&B HOTEL CENTRUM WROCŁAW
ul. Piotra Skargi 24-29
50-082 Wrocław
Tel. (+48) 48 71 324 09 80
E-mail: wroclaw@hotelbb.com

APARTAMENTY DĄBROWSKIEGO
ul.  Dąbrowskiego 40
50-457 Wrocław
Tel. 507 730 722
E-mail: biuro@kingsapartments.pl

RENTPLANET- APARTAMENTY GWARNA
ul.Gwarna 12
50-001 Wrocław
Tel.: 577 722 201
Tel.: (+48) 71 889 83 83
Biuro czynne od pon. do pt. w godz. 9.00-16.00
E-mail: biuro@rentplanet.pl
 

PATRONATY HONOROWE

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Prezydent Miasta Wrocławia

PATRONATY MEDIALNE

Patronaty medialne

 

Zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią Covid-19

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia od dnia 28 marca 2022 r. zniesiono obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych (nie dotyczy placówek leczniczych oraz aptek). Jeśli jednak macie Państwo obniżoną odporność lub mieszkacie z taką osobą, czy też macie kontakt z osobami podatnymi na ciężki przebieg COVID- 19 (ludzie starsi, z chorobami współistniejącymi) rekomendujemy noszenie maski podczas konferencji i utrzymywanie dystansu społecznego.

 

SPONSORZY | PARTNERZY KONFERENCJI

Zarejestruj się już dziś!

Przejdź do systemu rejestracji.

Nota prawna: tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).

KONFERENCJA ROZPOCZNIE SIĘ ZA

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Biuro Organizacji Konferencji:

InspireCongress sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 95 (Sky Tower),
53-332 Wrocław
tel.: +48 (71) 780 90 52
biuro@inspirecongress.pl
www.inspirecongress.pl